Jun 13, 2010

Interaktif Kraf 1 Malaysia

Kompleks Kraf Negeri Sembilan telah menerima kunjungan pelajar - pelajar dari Johor, Melaka, Selangor dan Wilayah Persekutuan dari bulan Mac sehinggalah ke hari ini untuk membuat interaktif kraf anyaman rotan, mewarna batik, tabung buluh dan bekas seramik. Pada bulan Jun sahaja, 62 bas telah membawa pelajar - pelajar yang terdiri dari kaum Melayu, India dan Cina untuk mempelajari kraf yang merupakan salah satu seni warisan bangsa.

"BUDI BAHASA BUDAYA KITA"

No comments:

Post a Comment

TERIMA KASIH